www.natuurparels.nl

Natuurparels is een netwerk van particuliere natuurbeheerders met als doel de kwaliteit, erkenning en herkenning van particuliere natuur te vergroten. (www.natuurparels.nl)

Op 12 december 2007 is de nieuwe huisstijl van Natuurparels bekend gemaakt op landgoed Anderstein. De eerste 23 terreineigenaren ontvingen het nieuwe opstellingsbord dat is te bestellen bij Natuurparels.
————————————————————————————————

PERSBERICHT
27 maart 2007

Nieuw Netwerk Particuliere Natuurparels
Initiatief van SBNL voor professionalisering particulier natuurbeheer

De Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) heeft maandag 27 maart een netwerk opgericht voor particulieren, die natuur beheren. Het is het eerste landelijke netwerk voor deze groep nieuwe natuurbeheerders. Zij hebben ingehaakt op het streven van de overheid om in Nederland 42.000 hectare nieuwe natuur te realiseren op landbouwgrond.

Het nieuwe netwerk is uniek. Het treedt naar buiten onder de naam Netwerk Particuliere Natuurparels. De deelnemers bestaan uit innovatieve voorlopers, die hun positie willen versterken vanuit een landelijke koepel. Ze hebben weerklank gevonden bij SBNL, de organisatie die zich sterk maakt voor particuliere en agrarische natuur en natuurbeheer. Er is een voorbereidingsgroep gevormd die zich in de komende weken buigt over de verdere strategie en over samenwerking met andere organisaties. De voorbereidingsgroep bestaat uit Michael Duintjer (landgoedeigenaar), Piet Kome (boer en natuurbeheerder) en Willie Oosterveld (boer en partner in een grote vennootschap voor particulier natuurbeheer)

SBNL maakt zich al geruime tijd sterk voor professionalisering van particulier natuurbeheer. Dit vanuit de gedachte dat de professionele particulier – mits goed ondersteund – niet hoeft onder te doen voor een natuurorganisatie. Uit gesprekken met innovatieve voorlopers blijkt behoefte aan een bundeling van krachten. Dit signaal is vooral te horen bij de meer professionele beheerders met hoogwaardige natuur in eigendom en ambities op het gebied van natuurkwaliteit en ondernemerschap.

Particuliere Natuurparels
Particuliere Natuur is door het hele land te vinden op landgoederen, bij agrariërs en bij andere grondeigenaren. Vaak van hoge kwaliteit en diversiteit. SBNL betitelt ze als “Particuliere Parels”. Daaruit is ook de naam van het netwerk ontstaan.
Het netwerk heeft flinke ambities voor het komende jaar. Met de innovatieve voorlopers is een aantal ambities vastgesteld, waaronder:
· Aandacht voor de kwaliteit van het beheer. Particuliere beheerders hebben behoefte aan kennis en middelen voor beheer, ecologische begeleiding en inrichting van natuur.
· Het vergroten van de herkenning en erkenning van particulier natuurbeheer, zowel beleidsmatig als bij het brede publiek.
· Het verwerven van draagvlak bij het bedrijfsleven door bijvoorbeeld mede-investeerder te worden bij particuliere natuurontwikkeling.
· Benutten van ervaringskennis. Via het opzetten van een kennisnetwerk kan de unieke ervaringskennis die particuliere beheerders in vele jaren hebben opgebouwd, worden benut en verspreid.

Het Netwerk Particuliere Natuurparels bundelt de krachten van zowel individuele particuliere natuurbeheerders als van samenwerkingsverbanden die vanuit een stichting, vereniging, vennootschap of andere rechtsvorm de ontwikkeling en het beheer van natuur oppakken.

Wie op de hoogte willen blijven over ontwikkelingen rond het Netwerk Particuliere Natuurparels kan zich aanmelden via info@sbnl.nl

Leave a Comment