Welkom op NATUURKOE

één van de tien voorbeeld natuurbedrijven van Nederland!

HET BEDRIJF

Zoals Jan zegt, “de koe staat ten dienste van de natuur en de natuur staat ten dienste van de koeien”, verwoord exact de visie van Natuurkoe.

Natuurkoe is in 1995 ontstaan uit de voorliefde voor de koeien en het welzijn van de dieren is dan ook erg belangrijk. En hoe kan dit beter dan in de prachtige natuur van Drenthe. In het natuurgebied het Anderensche Diep kunnen de dieren hun natuurlijke gedrag in de kudde laten zien.

Natuurkoe is een familiebedrijf opgericht en voort gezet door de familie Ubels. De doelstelling is om het voer en strooisel zoveel mogelijk uit de regio te betrekken en zo de kringloop van het bedrijf te sluiten, waarbij dierenwelzijn en de kwaliteit van de natuur voorop blijft staan.

Samen met onder meer Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer heeft de familie Ubels het Pieterpad verlegd en is het dorpsommetje van Rolde gerealiseerd. De wandelingen doorkruizen sinds 2008 een voorde en het natuurgebied met de grazende kudde.

HET NATUURGEBIED

Het natuurgebied beslaat een groot oppervlak waardoor de koeien met hun kalveren de ruimte hebben. De natuur brengt de koeien en kalveren een diversiteit aan grassen en kruiden; het Andersche Diep dat de Koelanden doorkruist zorgt voor het water. De boomsingels en haar struiken zorgen voor beschutting bij hitte en biedt een koe bescherming als zij gaat kalven.

 

DE ZOOGKOEIEN

De kudde bestaat uit zo’n 300 zoogkoeien met hun kalveren en hun dekstieren. De natuurlijke dekking zorgt voor sterke kalveren die opgroeien en leven in de kudde. De kalveren leren van hun moeder welke kruiden er gegeten kunnen worden. Het natuurgebied is erg kruidenrijk en de dieren stellen zelf hun rantsoen samen door dat te eten wat ze nodig zijn. Zo ontstaat een prachtig goed onderhouden natuurgebied en wordt er tegelijkertijd een heerlijk en gezond stuk rundvlees geproduceert.

De natuur heeft erg baat bij een grote grazer, de runderen nemen een belangrijke plaats in het ecosysteem in. Kevers, vlinders en vele andere insecten leven in harmonie met de dieren. De verscheidenheid van de vogelsoorten is een goede graadmeter voor het gezonde ecosysteem.

Door de trek van de koeien, via de gebaande paden, worden enkele delen meer betreden dan andere gebieden en ontstaat er als gevolg hiervan een plantenvariëteit. Ook wordt deze diversiteit aan flora en fauna versterkt door de hoogteverschillen van de grondwaterstanden. In een Ideaal ecosysteem zouden geen rasters of andere onnatuurlijke barrieres de dieren moeten beperken, helaas is dat in Nederland niet mogelijk.

Zonnedauw, de grote klauwier, de gele kwikstaart en de echte kievitsbloem, kom ze bewonderen tussen de koeien!

DE STAL

Alle koeien en kalveren komen aan het einde van het seizoen terug op de stal. Hierdoor krijgt het natuurgebied rust en de dieren voldoende eten en drinken.
In de stal worden alle dieren in groepen gehouden. Deze groepen zijn gehuisvest in potstallen. Potstallen zijn hokken waar ingestrooid wordt met strooisel, hierdoor wordt de urine en mest op een natuurlijke wijze gescheiden en gebonden aan het strooisel, een weldaad voor de bodem en een must voor de bedrijfskringloop.
De koeien en hun kalveren blijven bij elkaar totdat ze te oud worden. Deze kalveren drinken dan niet meer bij de moeder en worden in koppels in de grote strostallen gehouden.
Zodra de leeftijd bereikt wordt dat de vaarzen gedekt kunnen worden, komt de stier erbij. Deze eerste jaarskalvende koeien blijven op stal bij het volgende seizoen om te controleren of het afkalven ook daadwerkelijk goed gaat.
De jonge stieren genieten van een grote droge strostal en lekker eten.

HET VLEES

Het goede leven dat de dieren hebben gehad, vertaald zich terug in een heerlijk, lokaal stukje vlees.
Door de goede leefomstandigheden in combinatie met de juiste rasdieren wordt het vlees heerlijk mals.
Zelfs de runderlap kan als biefstuk bereid worden! U vindt het vlees onder de naam Natuurkoe bij de beter slager!

Foto's