Presentatie Velp 29 november

SBNL, Nationaal Groenfonds en Hogeschool van Hall Larenstein organiseren dit jaar op 29 november de manifestatie ‘Samen voor Natuur’. Dit jaar onder het thema: “ De bindende kracht van het klimaat”. Met lezingen, een informatiemarkt en een plenair middagprogramma wordt over dit thema geïnformeerd en gediscussieerd.
‘Samen voor Natuur’ is een interactief platform voor alle betrokkenen bij behoud en realisatie van natuur en landschap en wil samenwerking stimuleren en ondersteunen.

Op deze dag zullen wij een presentatie geven over ons bedrijf en het natuurgebied “Het Andersche Diep” (onderdeel van de Drentse Aa).

Als u deze presentatie wilt bijwonen dan verwijzen wij u graag door naar: http://www.samenvoornatuur.nl/html/samen_voor_natuur_2007.html

Leave a Comment